Wydzierżawimy grunty
pod budowę
farm fotowoltaicznych

Skontaktuj się z nami

Dzierżawienie gruntów

 1. Powierzchnia 5-40 ha; w przypadku obecności na działce obiektów wyłączających teren z zabudowy pod elektrownie fotowoltaiczne (np. stanowiska archeologiczne, infrastruktura liniowa, zacienienie itp.), wyłączony obszar nie wlicza się w wymaganą powierzchnię.
 2. Odległość do najbliższego głównego punktu zasilania (GPZ) nie więcej niż 10 km drogami.
 3. Szerokość działki minimum 50 metrów.
 4. Klasa bonitacyjna gruntu IV-VI;
 5. Tereny niepodmokłe, niezalewowe.
 6. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 7. Brak hipoteki.
 8. Brak przeszkód terenowych powodujących zacienienie.
 9. Brak obszarów silnie chronionych jak np. park krajobrazowy.
 10. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub MPZP z zapisami zezwalającymi na realizację elektrowni fotowoltaicznej.
 11. Brak konieczności wykonania znacznych prac przystosowujących działkę do zabudowy elektrownią fotowoltaiczną, np. wycinki dużej liczby drzew czy prac wyburzeniowych.

Chcesz wydzierżawić grunt pod elektrownię PV?

Jeśli uważasz, że Twój grunt spełnia nasze kryteria, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści dokonają szczegółowej weryfikacji. Potrzebujemy tylko numeru działki, miejscowości i gminy.

Przejdź do kontaktu

Grunt powinien spełniać następujące kryteria:

Jeden kontakt dzieli Cię
od owocnej współpracy!

Szukasz solidnego partnera?