Wydzierżawimy grunty
i kupimy projekty
farm fotowoltaicznych

Skontaktuj się z nami

Projekty farm fotowoltaicznych


 1. Moc DC min. 700 kWp.
 2. Odległość do punktu wpięcia maksymalnie 500 m, licząc realnie planowaną trasą.
 3. Brak obciążeń hipotecznych działki.
 4. Uregulowane kwestie służebności przyłączy.
 5. Wszystkie dokumenty ważne co najmniej przez okres umożliwiający rozpoczęcie w ciągu kilku miesięcy budowy, a następnie podłączenie i uruchomienie elektrowni.
 6. Uporządkowane wszystkie kwestie prawne, np. wszystkie dokumenty wydane na jedną spółkę.
 7. Uregulowane wszystkie dotychczasowe zobowiązania prawne, finansowe i inne.

Chcesz sprzedać projekt elektrowni PV?

Kupimy projekty elektrowni fotowoltaicznych, które wygrały aukcje i nie ma przeciwwskazań do ich realizacji.
Projekt musi być niewybudowany, ale gotowy do budowy.

Skontaktuj się z nami

Projekt powinien spełniać następujące kryteria:

Dzierżawienie gruntów

 1. Powierzchnia min. 1,5-2 ha; w przypadku obecności na działce obiektów wyłączających teren z zabudowy pod elektrownie fotowoltaiczne (np. stanowiska archeologiczne, infrastruktura liniowa, zacienienie itp.), wyłączony obszar nie wlicza się w wymaganą powierzchnię; mile widziane duże działki powyżej 15 ha położone do kilku km od GPZ-u.
 2. Odległość od miejsca wpięcia (linii średniego napięcia lub GPZ-u) to max. 500 metrów, licząc realnie planowaną trasą przyłącza, która będzie w pierwszej kolejności ustalana drogami.
 3. Odległość do najbliższego głównego punktu zasilania (GPZ) nie więcej niż 15 km, licząc po liniach SN (łącznie z przyłączem), z zastrzeżeniem lit. e..
 4. Szerokość działki min. 50 metrów.
 5. Klasa bonitacyjna gruntu IV-VI.
 6. Tereny niepodmokłe, niezalewowe.
 7. bezpośredni dostęp do drogi publicznej;.
 8. brak hipoteki.
 9. Brak przeszkód terenowych powodujących zacienienie;
 10. Brak obszarów chronionych jak np. Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu itp..
 11. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub MPZP z zapisami zezwalającymi na realizację elektrowni fotowoltaicznej.
 12. Brak konieczności wykonania znacznych prac przystosowujących działkę do zabudowy elektrownią fotowoltaiczną, np. wycinki dużej liczby drzew czy prac wyburzeniowych.

Chcesz wydzierżawić grunt pod elektrownię PV?

Wydzierżawimy grunty pod elektrownie fotowoltaiczne w rejonach Enei i Taurona. Powierzchnia działki
to minimum 1,5-2 ha.

Skontaktuj się z nami

Grunt powinien spełniać następujące kryteria:

Specjalista techniczny ds. projektów farm fotowoltaicznych

Przemysław Miłkowski

Skontaktuj się z nami telefonicznie, lub mailowo!

Zadzwoń
Napisz

tel: +48 697 790 839
e-mail: przemyslaw.milkowski@pvfarmy.pl

Jeden kontakt dzieli Cię
od owocnej współpracy!

Szukasz solidnego partnera?